Solberg og Wara har innkalt til pressekonferanse

Statsminister Erna Solberg (H) og Tor Mikkel Wara (Frp) har innkalt til pressekonferanse. Wara har hatt permisjon som justisminister siden 14. mars.

Telegram fra NTB / minE24
28 mars 2019, 14.18

Wara gikk ut i lønnet permisjon samme dag som hans samboer ble siktet av politiet for å ha diktet opp en straffbar handling i forbindelse med alle hendelsene rundt familiens bolig over lengre tid.

Wara har ikke søkt om forlengelse av permisjonen, har NTB tidligere fått opplyst.

Innkallingen til pressekonferansen settes i sammenheng med at det onsdag ettermiddag ble meldt fra Politiets etterretningstjeneste (PST) at Waras samboer Laila Anita Bertheussen nå også er mistenkt for alle hendelsene knyttet til familien Waras hus.

Det har vært gjentatte trusler og hærverk mot parets bolig i flere måneder. Hendelsene begynte etter at teateret Black Box satte opp forestillingen «Ways of Seeing», der det også ble brukt bilder av boligen til Wara. Bilder av husene til flere andre politikere og samfunnstopper ble også vist fram under forestillingen.

I desember ble boligen tagget med hakekors og ordet «rasist» feilstavet på husveggen og 10. mars ble Waras bil påtent. 14. mars ble samboeren pågrepet av PST.

Statsråder kan ifølge reglene få inntil to ukers velferdspermisjon med lønn hvert kalenderår. Wara kan få forlenget permisjonen, men da uten lønn. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har fungert som justisminister i Waras permisjon.